Danske Science Gymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:
 • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
 • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
 • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
 • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
 • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.

  Netværkets mål er at:
 • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
 • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
 • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 • 3 nye DASG-udviklingsprojekter 2024-2025
  • Brug af narrative scenarier i naturvidenskabelige fag.

  • Anvendelse af CAS-værktøjer i biologi, bioteknologi og kemi.

  • Samarbejde om udvikling af naturfagene i gymnasiet (SAMUN).
  Beskrivelse og kontaktinformation findes i nyhedsbrevet fra april 2024: nyhedsbrev-april2024.pdf

  Tilmeling til "Brug af narrative scenarier i naturvidenskabelige fag" sker på: https://forms.gle/gbUjeuW5MtBAYp436

  Drughunter dysten 2025

  Opgaver i biologi, bioteknologi, kemi og matematik.

  Løs invitationen: Drughunters_Invitation_2025.pdf
  Læs om tidsplan: Drughunters_Kalender_2025.pdf

  Hjemmeside: drughunter.dk eller www.lundbeck.com/drughunters

  Lærerkursus på CERN 2024

  D. 7. 12. april 2024 arrangeres studieture til CERN for grundskole- og gymnasielærere.
  Overnatning inde på CERN. Oplæg på engelsk, men mest på dansk af danske forskere fra Cern og NBI.

  Hjemmeside: https://teacher-programmes.web.cern.ch/danish-teacher-programme

  Man kan se tidligere programmer på hjemmesiden. F.eks. fra 5.-10. november 2023: https://indico.cern.ch/event/1222906/timetable/

  Artikel om CT fra MONA

  "Computational thinking i matematik, naturfag og samfundsfag - hvorfor, hvad og hvordan?"
  af Line Have Musaues, Jonas Ørbæk Hansen og Keld Nielsen.
  27 sider, 6.1 MB, PDF.

  ÅBEN VIRKSOMHED (DA): undervisningsmateriale og besøg

  Dansk Arbejdsgiverforening arbejder med projekt ÅBEN VIRKSOMHED.
  Der er pt. udarbejdet et undervisningsmateriale til matematik i gymnasiet om bæredygtigt byggeri.
  Der er 29 virksomheder over hele landet, som man kan besøge med en klasse i forbindelse med forløbet om bæredygtigt byggeri.

  Der kommer senere forløb til andre naturvidenskabelige fag i gymnasiet:
  fysik, kemi, biologi, naturgeografi.

  Der findes pt. mange forløb til folkeskolen.

  Se undervisningsmaterialer og besøgssteder: aabenvirksomhed.dk