Computational Thinking (2018-2019): Matematik

Tilbage til CT-oversigten


Binomialfordelinger i NetLogo af Jon Rotvig
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
binomial_gaffatape_ver1.1.nlogo
binomial_gaffatape_ver1.1_spejlet.nlogo
binomial_gaffatape_ver1.2.docx
binomial_ver2.4.nlogo
forloebsbeskrivelse_ver1.1.docx
poster_jon_rotvig.pptx
programmering_i_netlogo_ver1.1.nlogo
programmering_i_netlogo_ver1.2.docx

Simulering af binomialforsøg af Inger Steensgaard Jensen
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
CT_1_coin_v1.nlogo
CT_1_coin_v2.nlogo
CT_1_coin_v3.nlogo
CT_2_dice_d6_v1.nlogo
CT_2_dice_d6_v2.nlogo
CT_2_dice_d6_v3.nlogo
CT_3_coin_v1.nlogo
CT_3_coin_v2.nlogo
poster.pptx
Til_laereren.docx
worksheet_CT_1_coin.docx
worksheet_CT_2_dice_d6.docx
worksheet_CT_3_coin.docx

Buffons nåleproblem af /Jakob Gaarde Knorborg
Klik for mere info

arbejdsspoergsmaal.pdf
arbejdsspoergsmaal2.pdf
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_Jakob.docx
buffon.nlogo
buffon-rettet.nlogo
Poster-jakob.pptx
Til_laereren.docx

Det lydløse terningekast af Lars Balle Johansen
Klik for mere info

Arbejdsark_1.docx
Arbejdsark_2.docx
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
Poster-template.pptx
SS1endelig.nlogo
SS2endelig.nlogo
Til_laereren.docx

Lineær eller eksponentiel graf gennem to punkter af Eva Danielsen
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_Eva_Danielsen_Naerum.docx
jagt_efter_punkter_finale_gitter.nlogo
jagt_efter_punkter_linier_med_breed.nlogo
lineaer_eller_eksponentiel_graf_gennem_to_punkter.pdf
lineaer_eller_eksponentiel_graf_gennem_to_punkter.pptx
Til_laereren_Fang_to_punkter_med_en_lineaer_eller_en_eksponentiel_funktion.docx

Geometriske Steder af Jakob Bolko
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
Geometriske_steder_(arbejdsark).docx
Poster.pptx
Til_Laereren.docx

Jagten på det logistiske dyr! af Allan Jensen
Klik for mere info

Bakterievaekst.nlogo
Bakterievaekst_(laererbesvarelse_af_fra_nabo_afkom_til_frit_placeret_afkom.nlogo
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
Jagten_paa_det_logistiske_dyr.docx
Jagten_paa_det_logistiske_dyr_-_Poster.pptx
Laererbesvarelse_på_kodeoevelse_1.nlogo3d
Laererbesvarelse_på_kodeoevelse_2.nlogo
Laererbesvarelse_på_kodeoevelse_3.nlogo
Laererbesvarelse_på_kodeoevelse_3_(alternativ).nlogo
Polypdyr.nlogo
Til_Laereren.docx

Lineær regression af Jon Rotvig
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
fordeling_a_b_y_ver1.1.nlogo
forloebsbeskrivelse_ver1.1.docx
mindste_kvadrater.tns
mindste_kvadrater_ver1.1.nlogo
regn_i_voer_modul5.tns
regression_og_forklaringsgrad_version5.docx
solfanger_modul2.tns
solfanger_modul3.tns
solfanger_modul4.tns
t-fordelinger_opgaver.tnsp


Parameterfremstilling og punktmængde af Laila Mathiassen
Klik for mere info

background.png
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_om_parameterfremstilling.docx
parameterfremstilling.nlogo
Parameterfremstilling.pptx
parameterfremstilling_elev.nlogo
Til_laereren.docx

SIR – epidemimodeller med NetLogo af Flemming Due
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_-_SIR_-_FSD.docx
Epidemimodeller.docx
Poster_-_SIR_-_FSD.pptx
Til_laereren.docx


Væksttyper af Frode Peulicke
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_Vaeksttyper.docx
Poster_Vaeksttyper.pptx
Til_laereren.docx
Vaeksttyper_-_arbejdsark.docx
Vaeksttyper_trin_1.nlogo
Vaeksttyper_trin_2.nlogo