Computational Thinking (2018-2019): Posters

Tilbage til CT-oversigten


Alle deltagere i projektet har udfærdiget en poster, som præsenterer emnet.


Allan_Jensen.pdf (Jagten på det logistiske dyr!)
Birgitte_Thestrup_Nielsen.pdf (Simulering af grundstoffers dannelse)
Brigitte_Lene_Von_Der_Ohe.pdf (Reaktionshastighed)
Christoph_Ridder.pdf (Radioaktiv henfald med NetLogo)
Eva_Danielsen.pdf (Lineær eller eksponentiel graf gennem to punkter)
Flemming_Due.pdf (SIR – epidemimodeller med NetLogo)
Frode_Peulicke.pdf (Væksttyper)
Heidi_Venstrup_Nielsen.pdf (Kemisk Ligevægt)
Inger_Steensgaard_Jensen.pdf (Simulering af binomialforsøg)
Jakob_Bolko.pdf (Geometriske Steder)
Jakob_Gaarde_Knorborg.pdf (Buffons nåleproblem)
Jan_Boddum_Larsen_og_Albena_I._Nielsen.pdf (Toksikologi med agenter)
Jesper_Noergaard_Andersen.pdf (Climate Change, STX Fysik C)
Jon_Rotvig.pdf (Binomialfordelinger i NetLogo)
Jon_Urskov_Pedersen.pdf (Enzymer og enzymreaktioner)
Jonas_Oerbaek_Hansen.pdf (Enzymers virkemåde og aktivitet under forskellige forhold)
Laila_Mathiassen.pdf (Parameterfremstilling og punktmængde)
Lars_Balle_Johansen.pdf (Det lydløse terningekast)
Mads_Peter_H._Stenstrup.pdf (Satellitter – bevægelse i tyngdefelt)
Marianne_Stolberg_Yates.pdf (Bakteriel vækst uden matematisk forforståelse)
Niels_Iver_Winstrup_Nielsen.pdf (Hvorfor slå lyn ned i spidse genstande)
Peter_Muller_Tribler.pdf (LightAtomsBasic)
Peter_Snoer_Jensen.pdf (Rækkevidde af skråt kast)
Rune_Klarskov_Jensen.pdf (Galileos faldlove, v=a·t og s=k·t2)
Rune_Klarskov_Jensen_og_Solveig_Skadhauge.pdf (Albedo, drivhusgas og strålingsbalance)
Rune_Kristiansen.pdf (Introduktion til kemiske reaktioner)
Solveig_Skadhauge.pdf (Brydning af lys)
Svend_Runge_Nielsen.pdf (Fusionsprocesser i stjerner)