Computational Thinking (2018-2019): Fysik

Tilbage til CT-oversigten


Satellitter – bevægelse i tyngdefelt af Mads Peter H. Stenstrup
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
Satellitter.pptx
Til_laereren.docx

https://mpsteenstrup_9752.trinket.io/...

LightAtomsBasic af Peter Muller Tribler
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT_aktivitet_Peter_Muller_Tribler_Lightatombasics.docx
Feedback_fra_anden_CT-kursist.docx
LightAtomsBasic_Elevvejledning_v4.docx
LightAtomsBasic_v2_FREDERIK.nlogo
LightAtomsBasic_v2_TEACHERS_SOLUTION_TO EXERCISES.nlogo
LightAtomsBasic_v3.nlogo
Poster_CT_Peter_Muller_Tribler_Lightatombasic_v3.pptx
Til_laereren.docx

Brydning af lys af Solveig Skadhauge
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_SOLVEIG.docx
Brydning_Solveig.pptx
Fermatsprincip_brydning.nlogo
refraction-elevversion.nlogo
refraction-finished.nlogo
Til_laereren.docx

Simulering af grundstoffers dannelse af Birgitte Thestrup Nielsen
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
Fusion_He.nlogo
Fusion_He_Be_C.nlogo
Fusion_He_C.nlogo
Grundstoffernes_dannelse_simulering.pdf
Grundstoffernes_dannelse_supplerende_spoergsmaal.pdf
Poster_BTN_RKS.pdf
Til_laereren.docx

Fusionsprocesser i stjerner af Svend Runge Nielsen
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_SRN.docx
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_SRN.odt
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_SRN.pdf
Poster-fusion_i_stjerner-SRN_RKS.pdf
Poster-fusion_i_stjerner-SRN_RKS.pptx
Til_laereren.docx
Til_laereren.odt
Til_laereren.pdf

Galileos faldlove, v=a·t og s=k·t2 af Rune Klarskov Jensen
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_galileos_faldlove.docx
baadeVandretKastOgLodretfald.MOV
Elevernes_Arbejdsark_til_Galileos_faldlove.docx
Elevernes_Arbejdsark_til_Galileos_faldlove.pdf
fritFald.nlogo
fritFaldMedMonitorOgPlotAfLodretHastighed.nlogo
Posteren_Galileos_Faldlove.pptx
Til_Laereren.docx
vejledningTilTrackermedkugler.odt
vejledningTilTrackermedkugler.pdf

Climate Change, STX Fysik C af Jesper Nørgaard Andersen
Klik for mere info

_ReadMe.docx
albedo_model.nlogo
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_Climate_Fy_C.docx
Climate_Change_Advanced.nlogo
Climate_Change_Elev.docx
Climate_Change_Laerer.docx
Poster_Climate_Fy_C.pptx

Hvorfor slå lyn ned i spidse genstande – FY? af Niels Iver Winstrup Nielsen
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
ladninger.pptx
ladninger_IW_risskov-gym_iw_mod_1.nlogo

Radioaktiv henfald med NetLogo af Christoph Ridder
Klik for mere info

Beskrivelse_af_CT-aktiviteten.docx
Decay-datter.nlogo
Decay-original.nlogo
poster-radioaktiv-henfald.pptx
til_laereren.docx

Rækkevidde af skråt kast af Peter Snoer Jensen
Klik for mere info

ballisticrange.c
ballisticrange.f
ballisticrange.nlogo
ballisticrange.R
ballisticrange_fragment.nlogo
ballisticrange_instruction.pdf
ballisticrange_poster.pdf
Beskrivelse_af_CT-aktiviteteten.docx
Poster_range_skraat_kast.pptx
til_laereren.docx

Albedo, drivhusgas og strålingsbalance
af Rune Klarskov Jensen og Solveig Skadhauge
Klik for mere info

albedo_model.nlogo
Arbejdsark_til_straalingsbalance.docx
Beskrivelse_af_CT-aktiviteten_straalingsbalance.docx
Climate_Change.nlogo
drivhusgas_model.nlogo
drivhusgas_model_Den_Simple.nlogo
Naturgeografi C (Praksis) side 30-35
Posteren_Albedo_drivhusgas_og_Straalingsbalance.pptx
Til_Laereren.docx